Logisztikai ellenőrző szolgálat

Logisztikai raktárak, gyártóüzemek őrzés-védelmének első lépése a munkafolyamatok teljes körű megismerése – melynek során megállapításra kerül, hogy mely helyekre lehet integrálni a különböző vagyonvédelmi ellenőrzési folyamatokat. A munkafolyamatokat irányító informatikai rendszerek vagyonvédelmi szempontból történő felülvizsgálatát elengedhetetlennek tartjuk. Az úgynevezett Supply Chain (ellátási lánc) minden folyamatának és ezek kapcsolódásának vagyonvédelmi kockázatelemzésével minimálisra tudjuk csökkenteni a károkozást és a nagy értékű leltárhiány esélyét. A fenti kockázatelemzés alapján kerülnek kialakításra az élőerős, a technikai védelmi rendszerek, a szállítmánykísérések és a speciális logisztikai ellenőrzési feladatok. Vagyonőreink a logisztikai folyamatokból, fogalmakból speciális felkészítésen vesznek részt. Be-, illetve kiszállításra kerülő áruk tételes ellenőrzése a szállítólevélen feltüntetett mennyiség egyeztetése a be-, illetve kiszállított áruval. Raktáron belüli lopások, dézsmálások, rongálások megakadályozása. Különösen érzékeny áruk manipulációs kezelése, betárolt áruk, illetve üres helyek listás ellenőrzése. Komissiózott áruk tételes ellenőrzése, az áru körbe fóliázása, majd biztonsági zárszalaggal való ellátása. A raktárba be-, illetve kilépők ellenőrzése. Szállítmányok teljes körű védelme, kísérése.

Áruház és üzlettér őrzés-védelme

Napjainkban a kereskedelemben elengedhetetlen, hogy a vásárlók biztonságos környezetben, az áldozattá válás kockázata nélkül, nyugodt légkörben szerezzenek vásárlói élményt. Ezek eléréséhez szükséges a vagyonőrök speciális úgynevezett első osztályú kiszolgálói oktatása. A felkészített vagyonőrök a bűnmegelőzési ismeretekből, valamint az elkövetési módszerekből kapnak magas fokú kiképzést. Az áruházba belépő vásárlók fogadása, az érdeklődők pontos útbaigazítása. Eltulajdonítások, dézsmálások megakadályozása. Beléptetési és kiléptetési folyamat betartatása, üzletfigyelő rendszer figyelemmel kísérése. Pénztárak védelme. Áruvédelmi kapuk jelzése esetén udvarias és határozott intézkedés. Beszállítások ellenőrzése. Tételes áruvédelmi ellenőrzés. Visszáruk ellenőrzése. Dolgozók kilépésének és belépésének ellenőrzése, regisztrálása.

Portaszolgálat-recepciós szolgálat

Belépés jogosultságának ellenőrzése, belépők, igazolványok alapján. Recepciós feladatok ellátása. Az érkező személyek fogadása, felvilágosítása vagy az objektumon belüli kísérése. Biztonsági berendezések (jelző, riasztó, megfigyelő) kezelése. Ruházat-, és csomagellenőrzés. Kulcsok leadásának, felvételének kezelése.

Rendészeti szolgálat

Belső gépjármű és személyi mozgás szabályozása. Telephelyen belüli fel-, és lerakodás ellenőrzése. A nem folyamatosan nyitva lévő épületek nyitása, zárása. Ruházat és csomag átvizsgálása, szúrópróbaszerű ellenőrzése. A környezet-, munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartatása.

Vagyonőri szolgálat

Az objektum területén a vagyonvédelem őrzési feladatainak ellátása. Behatolás megakadályozása. Figyelés, terepellenőrzés. Behatolási kísérlet esetén a helyszín biztosítása.

Személyvédelem

Cégünk személyvédelmi egysége képes személyi felelősséggel kiemelt ügyfelek védelmét biztosítani, objektumokat, látogatási helyszíneket, szállítási eszközöket 24 órás védelem alá vonni. Továbbá képes előzetes kockázatelemzéseket, helyszín és útvonal bejárásokat végezni. Személyvédelmi alegységeink 4-8 fős csoportokban dolgoznak. A személyvédelmi tevékenység módszertanát a munka sajátossága miatt mindig a megrendelőhöz alakítjuk. Minden esetben a várható támadás alapján kell meghatározni a védelmet, ezért a védett személy teljes körű megismerését és a biztonsági szint meghatározását tartjuk az elsődleges feladatnak. Megbízásainkat mindig a teljesítés helyszínével azonos ország hatályos törvényeinek és jogszabályainak betartásával végezzük.

Távfelügyeleti szolgálat

24 órás diszpécserközpont üzemeltetése. Jelzések, riasztások fogadása, kezelése, szükséges intézkedések megtétele. Kivonuló járőrszolgálat helyszínre irányítása a megadott limitidőn belül. Járőrszolgálat szakszerű intézkedése az adott helyszínen, a törvényi előírások betartásával. Visszajelzés a végrehajtott intézkedésekről a diszpécserközpont és a megbízók felé.

Biztonságtechnika

Társaságunk cégek és magánszemélyek részére egyaránt vállalja -behatolásjelző -tűzjelző berendezések, -beléptető rendszerek, -kamerás video megfigyelő rendszerek tervezését és telepítését.

Névjegy

Társaságunk, a Pro-Terminál Globál Hungary Kft. tisztelettel köszönti Önt. Dinamikusan fejlődő cégünk üzletpolitikájának alapja a korrekt munkavégzés, a maximális biztonságra való törekvés, a vállalt szerződési feladatok maradéktalan teljesítése. Cégünk tulajdonosai kizárólag magyar személyek, a tulajdonosok a cég vezetését nagy tapasztalatú, feddhetetlen munkatársakra bízták, akik értik és magas színvonalon teljesítik feladataikat, következetesen szolgálják a megbízók érdekeit. Tevékenységünket a törvényeknek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően végezzük. Gazdálkodásunkat adó- és járuléktisztaság jellemzi, sem az állammal, sem a társadalombiztosítással szemben tartozásunk nincs. Közel ezer fő szakképzett munkatársunkkal állunk megbízóink rendelkezésére.

Kapcsolat információ

  •   Telefon - Ügyelet: +36-1-286-0286
  •   Telefon - Iroda: +36-1-289-0158
  •   1239 Budapest, Ócsai út 4.
  •   pro-terminal@pro-terminal.hu.

Kérdése van?

Ha szeretne többet megtudni rólunk, akkor az elérhetőségeink bármelyikén, vagy akár itt is megteheti.